Fassaadide bioloogiline saastumine vetikate ja seentega

Fassaadide bioloogiline saastumine vetikate ja seentega

Vetikad ja seened on mikroorganismid, mis võivad oma looduslikus elukeskkonnas moodustada imeilusaid eluvorme. Nad kuuluvad Maa vanimate organismide hulka ja on oma arengu käigus kohanenud mitmesuguste elutingimustega.

Kuid juba pikemat aega ei paikne vetikad ja seened mitte üksnes looduses – nad on õppinud elama ka muudes keskkondades. Soodsate eelduste korral tekib vetikaid ja seeni peaaegu igat tüüpi pindadele, näiteks kivile, puidule, klaasile, metallile. Muu hulgas elavad nad ka mitmesugustel fassaadikattematerjalidel, kus nad moodustavad rohelise (vetikad), musta (seened) või mustjasrohelise kihi (nii vetikad kui ka seened).

 

Kui soovite teada, kas mingis piirkonnas on suur vetika- ja seenekolooniate vohamise oht, uurige hoolikalt ümbruskonna hoonete fassaade. Ulatusliku vetika- ja seenesaastega piirkonnas ei piirdu saaste levik harilikult mõne üksiku hoonega. Soodsate tingimuste kokkulangemise korral võib seene- ja vetikakolooniaid esineda peaaegu igal ehitisel.

Fassaadide bioloogiline saastumine vetikate ja seentega

Siiski tuleb teha vahet kiirel ja juba aastaid kestnud saastumisel. Kiire saastumine võib tekkida uue värvikihi veeslahustuvate orgaaniliste koostisosade tõttu, mis loovad pinnase mikroorganismide hoogsaks paljunemiseks. Seepärast on väga tähtis jälgida fassaadile valitava värvi kvaliteeti ja omadusi.

 

Fassaadi saab vetikate ja seente vohamise eest kaitsta spetsiaalsete materjalidega.